top of page

Święci na nowe tysiąclecie- Wydawnictwo Promic Warszawa 2002

[Les saints de l'an 2000, pourquoi les massacrer ? ]

 

Homoseksualizm. Czym jest? Do czego prowadzi?- wydawnictwo M, Kraków 1993

Homosexuel, qui es-tu ?  

 

Upojony życiem- Wydawnictwo Promic Warszawa - 1994  

[Ivre de vivre]

 

Któż nam ukaże szczęście? Wydawnictwo Gaudium Lublin 2009

[Qui nous fera voir le bonheur ?]

 

Kościele, radości moja - Wydawnictwo Promic Warszawa 2007

[Eglise, ô ma joie]

 

To Jezus, którego szukasz- wydawnictwo M, Kraków - 1995  

[Ce Jésus que tu cherches]

 

Imię kobiety. Maryja - w niej odnajduje się każda Ewa,Wydawnictwo Salwator Kraków 2013

[La femme, sentinelle de l'invisible]

 

Krew Baranka, która uzdrawia wszechświat, Wydawnictwo Pomoc Częstochowa 2013

[Les noces de l'Agneau où guérit l'univers]

 

Łzy bolesne, łzy chwalebne, Wydawnictwo Promic Warszawa 2013

[Les larmes, douloureuses et glorieuses]

 

Moja pieśń do Maryi- wyd. Salwatorianie 2011

[Mon chant à Marie]

 

O radości, Wydawnictwo Promic Warszawa 2012

[La joie de ce jour et pour toujours]

 

Twoje ciało stworzone dla miłości- wyd. W drodze- Poznań 1994

[Ton corps fait pour l’amour]  

 

Twoje ciało stworzone dla życia- wyd. W drodze- Poznań 1994

[Ton corps fait pour la vie]

 

Wstań! List do młodych w Polsce, Wydawnictwo Gaudium Lublin 2009

[Lettre aux jeunes de Pologne]

 

Zraniony Pasterz- wydawnictwo M, Kraków - 1993

[Le pâtre blessé]

 

Jan Chrzciciel- prorok światłości na nowe tysiąclecie- wydawnictwo M, Kraków 2002

[Jean-Baptiste, prophète de la lumière pour le nouveau millénaire]

 

Uzdrowienie przez miłość- wydawnictwo M, Kraków - 1998

[Les blessures que guérit l'amour] 

 

Eucharystia. Miłość wcielona - Wydawnictwo Promic Warszawa 2005

[L'Eucharistie, chair de l'amour]

 

Niech słowo płonie w twym sercu - Wydawnictwo Promic Warszawa 2005

[La Parole, braise en ton cœur]

 

Przebaczenie- Wydawnictwo Promic Warszawa 2005

[Le pardon, divine chirurgie]

 

Misja, by Miłość była kochana - Wydawnictwo Promic Warszawa 2008

[La mission, faire aimer l'Amour]

 

Miłość braterska- Wydawnictwo Promic Warszawa 2007

[L'amour fraternel, qui donne d'exister]

 

Modlitwa oddech życia - Wydawnictwo Promic Warszawa 2006

[La prière, respiration vitale]

 

Śmiać się i płakać z Janem Pawłem II : : "kwiatki" prawdziwe, 2008

[Rire et pleurer avec Jean-Paul II] 

 

Stworzenie. Olśniewająca symfonia- Wydawnictwo Promic Warszawa 2010

[La création, éblouissante symphonie]

 

Wszechświat. Arcydzieło stworzone do miłości- Wydawnictwo Promic Warszawa 2010

['univers: chef d'oeuvre à aimer]

 

Rodziny serce Boga- wyd. Kairos 1999

[Familles, coeur de Dieu]

 

 

 

 

 

 

Polonais

bottom of page